O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu z cyklu HEMATOLOGIA 2021 Virtual Meetings:

TRANSFUZJOLOGIA, CZĘŚĆ 1


TERMIN

Wtorek, 2 marca 2021 roku
godz. 18:30

 

Godzina wydarzenia Wykład
18:30–18:35

Rozpoczęcie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

18:35–18:45

Osocze ozdrowieńców — wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

18:45–19:05

Kliniczne aspekty stosowania osocza ozdrowieńców u pacjentów z COVID-19

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska 

19:05–19:15

Dyskusja

19:15–19:20

Przerwa

19:20–19:30

Przypadek I: Skuteczność osocza ozdrowieńców — doświadczenia własne Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. WIM

19:30–19:40

Przypadek II: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie — pobieranie i dystrybucja osocza ozdrowieńców. Informacja zwrotna o skuteczności leczenia

lek. Małgorzata Orzeł

19:40–19:50

Przypadek III: Przypadek anemii aplastycznej w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 u 6-letniej dziewczynki

lek. Karol Lubarski

19:50–20:05

Dyskusja i podsumowanie

 

Zachęcamy do zadawania pytań wykładowcom przed webinarem za pośrednictwem adresu e-mail: hematologia2021@viamedica.pl

 

 

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że za udział w Virtual Meeting zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

 

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

tel.: (58) 320 94 94
e-mail: hematologia2021@viamedica.pl
 

Copyrights © 2022 Via Medica