O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w czwartym spotkaniu z cyklu HEMATOLOGIA 2021 Virtual Meetings:

CHOROBY RZADKIE


TERMIN

Wtorek, 16 marca 2021 roku
godz. 18:30

 

Godzina wydarzenia Wykład
18:30–18:35

Rozpoczęcie

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

18:35–18:55

Nocna napadowa hemoglobinuria

dr n. med. Agnieszka Piekarska

18:55–19:05

Dyskusja

19:05–19:10

Przerwa

19:10–19:30

Zaawansowana mastocytoza układowa

dr n. med. Katarzyna Budziszewska

19:30–19:45

Zastosowanie midostauryny u pacjentki z agresywną mastocytozą układową (ASM) z mutacją cKIT D816V w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL)

lek. Alan Majeranowski

19:45–20:00

Dyskusja i podsumowanie

 

Zachęcamy do zadawania pytań wykładowcom przed webinarem za pośrednictwem adresu e-mail: hematologia2021@viamedica.pl

 

 

 

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

tel.: (58) 320 94 94
e-mail: hematologia2021@viamedica.pl
 

Copyrights © 2022 Via Medica