O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w piątym spotkaniu z cyklu HEMATOLOGIA 2021 Virtual Meetings:

TRANSFUZJOLOGIA, Część 2


TERMIN

Wtorek, 23 marca 2021 roku
godz. 18:30

 

Godzina wydarzenia Wykład
18:30–18:35

Rozpoczęcie i przywitanie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

18:35–18:55

Charakterystyka metod stosowanych do oceny przeciwciał

anty-SARS-CoV-2 u dawców krwi

dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk, prof. IHiT

18:55–19:05

Wyniki programu kontroli jakości oznaczania przeciwciał

anty-SARS-CoV-2 w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa

mgr Ewa Sulkowska

19:05–19:15

Dyskusja

19:15–19:20

Przerwa

19:20–19:40

Zastosowanie osocza ozdrowieńców i immunoglobulin w terapii COVID-19

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

19:40–19:50

Osocze ozdrowieńców a miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2

— doświadczenia RCKiK w Kaliszu

mgr Elżbieta Grajoszek

19:50–20:00

Dyskusja

20:00–20:05

Podsumowanie i zakończenie

 

Zachęcamy do zadawania pytań wykładowcom przed webinarem za pośrednictwem adresu e-mail: hematologia2021@viamedica.pl

 

 

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że za udział w Virtual Meeting zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

 

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

tel.: (58) 320 94 94
e-mail: hematologia2021@viamedica.pl
 

Copyrights © 2022 Via Medica